עבודה - עמוד 3

מהו בית הספר המבני של המינהל?

בית הספר המבני של המינהל זה סוג של מודל להתאים מבנים ארגוניים. הוא שונה ממבנים מסורתיים וכריזמטיים.התיאוריה של בית ספר...

מהו סיכון לוקטיבי?

ה - סיכון מקומי מתייחס לתנאים הפיזיים של מקום העבודה שיכולים לגרום לתאונות בפיתוח הפעילות הרגילה של כל חברה.הסיכונים המקומיים...

מהו הסיכון הביומכני?

ה - סיכון ביומכני מתייחס לכל אותם גורמים חיצוניים הפועלים על אדם המבצע פעילות מסוימת. מטרת המחקר של ביומכניקה קשורה...

מהי שיטת ההפעלה Lean?

ה שיטת הפעלה רזה זו דרך של הקמת עסק, המבוסס על האימות של רעיון, בניית מוצר מינימאלי אפשרי (PMV) והשקעה...

מהו התור של חברה?

ה ספין של חברה מתייחס לפעילות או לעסקים המפתחים אותה. פעילויות אלו מסווגות לקטגוריות שונות על פי תכליתן וחשיבותן בחברה.ישנן...

מהו קוד האתיקה של מוסדות וארגונים?

ה קוד אתי של מוסדות וארגונים זהו מדריך של עקרונות שתוכננו כך שחברי התנהגות אלה ינהגו בכנות ובשלמות. מערכת הנחיות...

מאפייני פסיכולוגיה ארגונית, תיאוריות ותפקודים

ה פסיכולוגיה ארגונית או בפסיכולוגיה של ארגונים הוא ענף הפסיכולוגיה שאחראי על לימוד התנהגותם של אנשים בעולם העבודה והארגונים.במובן זה, זהו...

פרופסיוגרפיה רכיבים, חשיבות ודוגמאות

ה פרופסיוגרפיה זהו משאב המשמש לתיאור מיומנויות ויכולות שאדם צריך לפגוש כאשר לוקחים עמדה מסוימת. באופן כללי, זה נעשה באמצעות...

המשך מבחינה אתית במוסדות וארגונים החשובים ביותר

ה להמשיך מבחינה אתית במוסדות ובארגונים זה מתייחס לעמידה בקוד שיש לחברות. המוסדות מורכבים מאנשים; זה עושה את הצורך להקים התנהגות...