מאמרים פופולריים

ערכי חומר ודוגמאות

ה ערכי חומר אלה קשורות לאובייקטים רכשה שהופכים אלמנטים שיכולים להגדיר את האישיות של אנשים, שכן הם משקפים הטעמים שלהם,...

מאפיינים פנימיים אופייניים, דוגמאות

ה ערכים פנימיים הם אלה שיש לאובייקט מסוים כשלעצמו, כלומר המאפיינים האופייניים שמגדירים אותו. זה היה קשה להגדיר את המושג הזה, שכן...

ערכים אינטלקטואליים של תכונות האדם וסוגיו

ה ערכים אינטלקטואליים של האדם הם אלה שמשפרים את האדם במונחים של תבונה, אינטלקט וזיכרון. דוגמה: מדע, ידע, חוכמה.האדם האינטלקטואלי...

תכונות ערכים ודרכים

ה ערכים לא-אנושיים הם ערכים שלמרות היותם נוכחים בכל בני האדם, יכולים להתקיים גם ביצורים שאינם שייכים לאנושות. לדוגמה, ערכים...

הגדרת ערכים רוחניים ודוגמאות

ה ערכים רוחניים הם הרעיונות המאפשרים לבני אדם ליצור מערכת יחסים עם אלוהות אחת או כמה. האדם מפתח ערכים אלה...

ערכים ארגוניים של חברה איך הם מוגדרים ודוגמאות

ה ערכים ארגוניים של חברה הם עקרונות התפעול או הפילוסופיות היסודיות השולטים בהתנהגות הפנימית של החברה, כמו גם ביחסיה עם...