ערכים אינטלקטואליים של תכונות האדם וסוגיו



ה ערכים אינטלקטואליים של האדם הם אלה שמשפרים את האדם במונחים של תבונה, אינטלקט וזיכרון. דוגמה: מדע, ידע, חוכמה.

האדם האינטלקטואלי מוקדש לשקף ולמתוח ביקורת על המציאות: רעיונותיו מתכוונים להשפיע עליה. בנוסף, היא מתערבת, כיוצרת או כמתווכת, בפוליטיקה, בהפקת אידיאולוגיות, מגמות תרבותיות והגנה על ערך אחד או אחר.

ערכים הם עקרונות המנחים את התנהגותם של בני האדם. אבל אין הגדרה מוחלטת, דומיננטית או שרירותית של ערכים, שכן המושג כולל תכנים ומשמעויות שונות הנלמדות מתיאוריות ומושגים שונים.

חזון אינטגרלי יכול להתייחס לאיכות של "מצוינות" או "שלמות". ערך הוא אומר את האמת; ערך הוא לעבוד במקום לגנוב, למשל.

מאפיינים של ערכים אינטלקטואליים

ערכים אינטלקטואליים נעים סביב האמת, הידע, המחקר והרציונליות.

במילים אחרות, יכולנו לחשוב שלערכים האינטלקטואליים, שנלמדו מתוך ההיגיון, יש:

-כמטרה אובייקטיבית את האמת

-כסוף סובייקטיבי החוכמה

-פעילותה העיקרית היא הפשטה ובנייה

-עם העדפה לקראת הסיבה

-עם הצורך לספק מימוש עצמי, אשר בסופו של דבר תוצאות אדם שלם.

-הם נותנים חשיבות לידע

סיווג וסוגי ערכים

אין גם סדר ערכים צודק או ייחודי. היררכיות ההערכה משתנות בקלות בהתאם להקשר. הסיווג הנפוץ ביותר מפלה ערכים לוגיים, אתיים ואסתטיים, שבהם נמצאים ערכים אינטלקטואליים.

רוב הסיווגים שהוטלו מתחלקים ל"ערכים אתיים "ו"ערכים מוסריים", אך הם גם מסווגים כמו, על פי שלר (2000) ב:

א) ערכי נעים ולא נעים

ב) ערכים חיוניים

ג) ערכים רוחניים: היפה והמכוער, הצודק והבלתי צודק

ד) ערכים של ידע טהור של האמת

ה) ערכים דתיים: הקודש והחול.

מאידך, מארין (1976), מבדיל בין שש קבוצות:

א) ערכים טכניים, כלכליים ותועלתניים

) ב ערכים חיוניים: חינוך גופני, חינוך לבריאות

ג) ערכים אסתטיים: ספרותיים, מוסיקליים, ציוריים)

ד) ערכים אינטלקטואליים (הומניסטיים, מדעיים, טכניים)

ה) ערכים מוסריים (פרטניים וחברתיים)

ו) ערכים טרנסצנדנטליים (השקפת עולם, פילוסופיה, דת).

מצדו, פרנסיסקו לאוקאטה (1991), יוצר קנה מידה של ערכים עם הסינתזה של הרטמן, שלר ולאוולה, שמדגישה גם את הערכים האינטלקטואליים:

א) ערכים כלכליים: הם קשורים לצרכים הפיזיים, לתועלת ולפרודוקטיביות של האדם

ב) ערכים סנסוריים-רגשיים או ערכי חיוניות: קשורים לביטוי של האדם עם הרגשה טובה ורגישות של הנאה

ג) ערכים אסתטיים: הם מעצבים את המעבר מן הטבע אל התרבות

ד) ערכים אינטלקטואליים: הם נפגשים להפגין את האמת, הידע, המחקר והרציונליות

ה) ערכים מוסריים: אינטרסובייקטיביות, מצפון והתנהגות ביחס לאנשים אחרים מונחים על כף המאזניים

ו) ערכים דתיים: מקום שבו אמונות ואמונה ממלאות תפקיד חשוב.

לבסוף, Arvilla (1998), עושה סיווג בין ערכים אינטלקטואליים לבין antivalores ומתייחס אליהם "הטבע הרציונלי של האדם".

ערכים אינטלקטואליים מוגדרים כמעלות החיוניות להתפתחות הקוגניטיבית של אנשים: אוריינות, יצירתיות, השתקפות. לעומת זאת, האנטי-אבות הן: אנאלפביתיות, בורות, דוגמטיות.

מחקרים על ערכים אינטלקטואליים

על פי הסובייקטיביזם, אחת התיאוריות האקסיולוגיות העיקריות, הוא הנושא הנותן ערך ומשמעות לדברים.

במילים אחרות, הדברים אינם מקבלים ערך בפני עצמם, זה האדם אשר נותן להם את הערכתם.

השקפות סובייקטיביסטיות נולדות מתוך תיאוריה פסיכולוגית. לדברי מונוז (1998), "ככל שהם מניחים שהערך תלוי ומבוסס על הנושא שערכים: כך מעמדות תיאורטיות אלו, הערך מזוהה עם עובדה או מצב פסיכולוגי".

סובייקטיביזם מתאים לערכים בתוך מה שאינו אמיתי ומה שאינו תקף מעצמו, אלא הקבוצה האנושית היא זו שמקטלגת, מסווגת ומעניקה משמעות לערך מסוים.

הערכה זו קובעת כי הערכים יהיו תלויים באישור של קבוצה מקובלת בחברה. הטוב והרע יוגדרו על פי הכישלון או ההערכה המעניקים לקבוצה הרוב.

ומבחינת האובייקטיביזם האקסיולוגי, המתנגד ללא ספק לסובייקטיביזם, הערך המוסף של הדברים אינו קשור לניסיון האישי.

לפי פרונדיזי (2001), זרם זה נולד כ"ריאקציה נגד היחסיות המובלעת בפרשנות הסובייקטיביסטית והצורך לעמוד בסדר מוסרי יציב ".

בית ספר זה קובע כי הערכים הם אידיאליים אובייקטיביים שיש להם ערך עצמאי של הערכות העם, כי הם אמיתיים.

בדרך זו, למרות שכולנו לא הוגנים כי אנחנו רואים את זה ערך, לומר כמה דוגמה, צדק עדיין יש ערך.

הפניות

  1. Cortina, A. (2000). חינוך וערכים. מדריד: ספריה חדשה.
  2. ארוויליה, (1988). אקסיולוגיה חינוכית. גרנדה: TAT מהדורות.
  3. Frondizi, R. (2001). מהם ערכים? מקסיקו, ד. פ.: בריונות של קרן התרבות הכלכלית.
  4. Leocata, F. (1991). חיים אנושיים כחוויה בעלת ערך, דיאלוג עם לואי לאוול ... בואנוס איירס: המרכז ללימודי מכירות.
  5. מרין, ר '(1976). הערכים, היעדים והעמדות בחינוך. Valladolid: Miñon.
  6. סייגוס סוארז, C. (2009). הערכים מהתיאוריות האקסיולוגיות העיקריות: תכונות קדומות ואינדיבידואליות של דברים ומעשים אנושיים. סנטה מרתה: קליו אמריקה.