פילוסופיה - עמוד 3

רוסו ביוגרפיה, פילוסופיה ותרומות

ז'אן ז'אק רוסו (1712-1778) היה סופר, פילוסוף, בוטנאי, טבען ומוזיקאי, שהצליח להטיל ספק במבנים החברתיים והפוליטיים של זמנו. תרומתו בתחום...

ריצ'ארד וו. פול ביוגרפיה ותרומות עיקריות

ריצ'רד ו. פול הוא היה פילוסוף שקידם את הפיתוח של מודל המאפשר פיתוח שיטתי של מיומנויות חשיבה ביקורתית. הוא היה...

אחריות אתית משמעות, דוגמאות

ה אחריות אתית היא התממשות של הסכמים משתמע או מפורש לגבי מה צריך להיות התנהגות נאותה ומכובדת בתחום או במקצוע. מטרתה להבטיח...

רנה דקרט ביוגרפיה, פילוסופיה ותרומות

רנה דקארט (1596-1650) היה פילוסוף צרפתי, מתמטיקאי ומדען, שהתרומות הבולטות ביותר שלו הן פיתוח גיאומטריה, מתודולוגיה מדעית חדשה, החוק הקרטזי...

מאפייני רלטיביזם אתיים, טיפוסים וביקורות

ה רלטיביזם מוסרי זו התיאוריה הגורסת כי אין כלל אוניברסלי מוחלט ביושרה המוסרית של החברה. לפיכך, נטען כי הביצועים האתיים...

ריאליזם פילוסופי היסטוריה, מחשבה, ענפים

ה ריאליזם פילוסופי זהו זרם עם כמה שורות של מחשבה הקובע כי אובייקטים קיימים באופן עצמאי של הצופה. למרות שהמלכים...

Porfirio עץ במה שהוא כולל, מה זה משמש ודוגמאות

ה עץ פורפיר זהו תרשים שנוצר על ידי הפילוסוף של אותו שם, במאה השלישית. התרשים מייצג את יחסי המין, המין...

מאפייני ההיגיון, סוג ודוגמאות

ה חשיבה דדוקטיבית זה סוג של מחשבה הגיונית שבה מסקנה מסוימת נלקח מתוך הנחות כלליות. זוהי דרך חשיבה המנוגדת לחשיבה אינדוקטיבית, שבאמצעותה...

תכונות רציונליות קריטיות, נציגים

ה  רציונליזם ביקורתי היא שיטה מתודולוגית פילוסופית המנסה לנסח את העקרונות של ההסבר הרציונלי של הידע, המעשים האנושיים, הרעיונות שלהם...