פילוסופיה - עמוד 5

מהי אתיקה סוקרטית?

ה אתיקה סוקרטית זהו הזרם הפילוסופי שמבקש להסביר ולהביןטוב וטוב. הוא מתייחס לגישות המוסריות של הפילוסוף סוקרטס, אחד ההוגים הראשונים...

מהי תיאוריה אורגנית? תכונות מוצעות ומחברים

ה תיאוריה אורגנית היא עמדה פילוסופית שבה המדינה נחשבת לאורגניזם חי שמתעלה על יחידים, ולכל אחד יש תפקיד למלא כדי...

מהי רב-דתיות? תכונות רלוונטיות ביותר

ה רב - שניות זהו עיקרון רציונאלי הקובע כי לכל תופעה יש מספר סיבות. המושג הפילוסופי של סיבתיות מתייחס ליחסים...

מהו לוגיקה טבעית? מאפיינים עיקריים

ה לוגיקה טבעית הוא סוג של חשיבה אישית, המבוססת על חוויות קודמות, המאפשר להבחין בין אמת לשקר ללא צורך לפנות...

מהו לוגיקה חומרית?

ה חומר לוגי זהו ענף של לוגיקה האחראית על ניתוח התוכן של הנחותיו, בניגוד לוגי פורמלי, אשר רק בוחן את...

מהי פילוסופיה יוונית-רומית?

ה הפילוסופיה היוונית-רומית היתה זו מערכת מחשבה המודגשת בהיגיון, אמפירי, תצפית ואופי הכוח הפוליטי וההיררכיה.הפילוסופיה היוונית-רומית התרחשה מהמאה השביעית לפני...

מהי אנתרופולוגיה פילוסופית?

ה אנתרופולוגיה פילוסופית זה המחקר של האדם מנקודת מבט פילוסופית. זהו ענף פילוסופי האחראי על לימוד האדם כפרויקט של ישות....

מהי פילוסופיה פוליטית? מאפיינים עיקריים

ה הפילוסופיה הפוליטית היא משמעת המתמקדת בהרהור על המציאות הפוליטית של החברות ועל האופן שבו המציאות צריכה להיות על מנת...

מהי מחשבה מיתית?

ה מחשבה מיתית זוהי גישה חברתית-תרבותית המנסה להבין ולהסביר את משמעות המציאות, והסיבות שלה להוויה באמצעים אינטואיטיביים, רגשיים, לא רציונליים,...