ספרות - עמוד 7

קריאה דוח מאפיינים, מבנה, סוגים, דוגמה

ה דוח קריאה הוא טקסט שמנסה להסביר את מה שקרא בטקסט אחר, כך שקורא אחר יוכל לקרוא ולפרש אותו מבלי...

כללי הדגשה (עם דוגמאות)

ה כללי הדגשה הם הכללים עבור המיקום של סימן גרפי שנקרא tilde ('). מטרתו היא להצביע על עוצמת הקול הגדולה...

משאבים לשוניים סוגי, מאפיינים ודוגמאות

ה משאבים לשוניים הם אלמנטים שהכותב משתמש בהם כדי להפיק טקסטים שמעניינים את הקורא. באופן כללי, המשאבים האלה קשורים בדרך...

סוגי משאבים והסברים

ה משאבי הסבר הם כוללים את כל האסטרטגיות הנפוצות המופיעות בטקסטים אקספוזיטוריים כדי לעזור לקוראים להבין את המידע שהם מנסים...

סוגי משאבים מגובשים, דוגמאות

ה מלוכדת משאבים הם סדרה של אלמנטים דקדוקיים ולקסיקליים שתפקידם לאחד את ההנחות השונות שמרכיבות טקסט. מטרתו הבסיסית היא לתת...

ריאליזם קסום מקור, מאפיינים ומחברים מוצעים

ה ריאליזם קסום זוהי אסטרטגיה נרטיבית המשמשת בעיקר את סופרי אמריקה הלטינית. הוא מאופיין על ידי הכללת אלמנטים פנטסטיים או...

מקור הריאליזם הספרותי, המאפיינים, המחברים והעבודות הבולטות

ה ריאליזם ספרותי זו היתה תנועה ספרותית שהתפתחה בצרפת באמצע המאה התשע-עשרה, לאחר מכן התפשטה לשאר אירופה והתיישבה באמריקה. לדעת...

ריאליזם ספרותי ספרדית הקשר היסטורי, מאפיינים, מחברים ועבודות

ה ריאליזם ספרותי ספרדי הוא הספרות הספרותית שהתעוררה בספרד באמצע המאה התשע-עשרה, בשל התפתחותם של חיים פוליטיים וחברתיים שחיו באותה תקופה בארץ...

כותרת מאפייני נמר, סוגי ודוגמה

ה נמר הוא מתייחס למערכת של טכניקות חינוכיות שמטרתן לתרום תרומות נכונות בדיונים המתרחשים בפורומים של הרשת ולהעריך את יעילותם....