ספרות - עמוד 4

תכונות טקסט משפטיות, מבנה ודוגמאות

ה טקסט חוקי היא פעולה תקשורתית - שנעשתה בדרך כלל בכתב - בעלת אופי משפטי ומשתמשת בשפה ובתבניות של תחום...

תכונות טמפל טמפל, דוגמאות

ה מצב רוח מוגדר כמצב הנפשי שבו המחבר או הדובר הלרי של יצירה פיוטית הוא אחד האלמנטים החשובים המאפיינים את...

תיאטרון יווני, אלמנטים, תלבושות ומסיכות

ה תיאטרון יווני זה היה תוצר של אבולוציה של החגיגות לכבוד האלים של העם היווני הקדום. באופן ספציפי, זה היה...

שמות עצם הבטון ודוגמאות

ה שמות עצם הם אלה שהם קובעים אובייקטים או יצורים שניתן לראות בחושים. העדות שניתן לראות, לשמוע, לגעת, להריח או...

הסוריאליזם הספרותי התחלות, מאפיינים ונציגים

ה סוריאליזם ספרותי היתה זו תנועה ספרותית שפרחה באירופה בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה. זה נחשב כי...

Lyric נושא תכונות ודוגמאות

ה נושא לירית הוא האדם המבטא את עצמו בשירה לירית. אדם זה הוא יצירה של המשורר, אשר משתמש בו כדי...

מאפיינים מורכבים של נושא ודוגמאות של משפטים

ה נושא מורכב היא זו המכוננת על ידי שתי ליבות לפחות. ליבה מוגדרת כמילה המכילה את המידע הרלוונטי במבנה סינטגמטי...

סיומות יוונית ומשמעותן (עם דוגמאות)

ה סיומות יווניות הם משמשים לעתים קרובות בשפה הספרדית. סיומת היא אות אחת או כמה אותיות או הברות שמוצגות בסוף...

מאפיינים סובייקטיביים, דוגמאות

ה סובייקטיבי הם סדרה של יחידות לשוניות, כי emit הלייטר משתמשת במפורש להניח את דעתם על נושא בטקסט. תהליך בחירת...