תרבות כללית - עמוד 4

גרסאות לקסיקליות ותרבותיות של עמים דוברי ספרדית

ה גרסאות לקסיקליות ותרבותיות של עמים דוברי ספרדית הם חלק מההתאמות של השפה והתרבות המתרחשות בערים ובאזורים שבהם מדברים ספרדית.השפה...

סיווג ערכים אוניברסליים ודוגמאות

ה ערכים אוניברסליים הם ערכים החלים על כל סוגי בני האדם, ללא קשר למוצאם החברתי, האתני או התרבותי. ערך נחשב...

הגדרת ערכים טרנסצנדנטליים, מקס Scheler ודוגמאות

זה נקרא ערכים טרנסצנדנטליים אל העקרונות הבסיסיים הראויים לאדם, אשר, כפי שמציין השם, יש את היכולת להתעלות מעל הזמן ולהתעלות...

ערכים אתיים אופייניים, הבדלים עם ערכים מוסריים ודוגמאות

ה ערכים אתיים הם אלה המאופיינים על ידי דוגמנות התנהגות של אנשים מתוך כוונה לכוון אנשים לפעול כראוי ביחס לחברה,...

מאפיינים ערכים חברתיים ותרבותיים 19 דוגמאות

ה ערכים חברתית הם מערכת הכללים, העקרונות והאמונות השולטים בהתנהגות האדם בתוך החברה.הם למדו באופן פסיבי מגיל צעיר, כפי שהם...

מאפיינים דתיים אופייניים, חשיבות ודוגמאות

ה דתיים הם העקרונות האתיים וכל ההתנהגות שאדם מאמץ על פי הדת שהוא נוהג. ערכים אלה קשורים בדרך כלל לערכים...

ערכים פוליטיים סוגי ודוגמאות

ה ערכים פוליטיים הם הערכים שיש לכל אדם, אשר מסייעים להבין את המדיניות בדרך זו או אחרת. לפי תפיסה זו,...

מאפיינים אישיים, אימון, חשיבות ודוגמאות

ה ערכים אישיים הם אלה שמגדירים וממקמים את הפרט בתוך ומחוץ לסביבתו. אלו הן תכונות הנרכשות באמצעות פיתוח יכולות פסיכו-רגשיות...

מאפיינים ארגוניים מאפיינים, יישום, חשיבות ודוגמאות

ה ערכים ארגוניים הם נחשבים הבסיסים החשובים ביותר ליצירת סביבה של הרמוניה, ולכן, פרודוקטיביות גבוהה בתוך הארגון. התמדה, למידה, משמעת וביקורת...